Tietosuojaseloste

Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetusta sovelletaan kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin organisaatioihin. Uusi asetus painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoistaan ja omien henkilötietojensa käytöstä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Myrskylän Eläkeläiset ry (myöhemmin yhdistys) kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Yhdistyksessä käsitellään jäsenten, toimijoiden, yhdistyksen kortin haltijoiden, vastuuhenkilöiden ja muiden ao. osapuolten henkilötietoja.

Rekisterin pitäjänä toimii

                          Nimi:    Myrskylän Eläkeläiset ry

                          Verkkosivut: http://myrskylanelakelaiset.nettisivut.fi/

                          Osoite:  Mimosaneidonkuja 5, 07600 Myrskylä

                          Puh:       045 1203725

                          Sähköposti: aku.eronen@hotmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö (1.1.2024 alkaen)

                          Nimi:     Aku Eronen

                          Osoite:   Mimosaneidonkuja 5, 07600 Myrskylä

                          Puh:       045 1203 725

Sähköposti: aku.eronen@hotmail.com

Rekisterin pitäjän tiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme.

1.     Mitä henkilötietoja yhdistys kerää

      jäsenen nimi ja kotipaikka

      jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja mahdollinen sähköpostiosoite)

      jäsenmaksutiedot (pankki- ja käteismaksusuoritukset)

 

Henkilötiedot kerätään suoraan jäseneltä ja ne saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella.

2.   Miten yhdistys voi käyttää ja käsitellä henkilötietoja

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n ja kirjanpitosäännösten vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

3.   Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

4.   Miten yhdistys suojaa henkilötietoja

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri (Excel-tiedosto) sijaitsee rekisterin pitäjän rekisteriasioista vastaavan omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Rekisteriä hallitsevat huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan.

5.   Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on yhdistyksen hallussa oleviin henkilötietoihin seuraavat oikeudet:

      rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tietonsa

      oikeus pyytää pääsyä ja tutustua hallussamme oleviin omiin henkilötietoihinsa

      oikeus rajoittaa tai poistaa henkilötietoja

Esimerkiksi jäsen voi pyytää poistamaan yhdistyksen kotisivulla olevien tapahtumien valokuvan, silloin kun henkilö ei halua kuvaansa yleisesti katseltavaksi. Tai esimerkiksi jäsen voi kieltää syntymäpäivänsä muistamiset.

Lopullista henkilötietojen poistoa ei kuitenkaan aina voi tehdä välittömästi.

Tällainen tilanne syntyy, kun on kyse yhdistyksen toimintaan liittyvistä (kirjanpitolaki ja yhdistyslaki) lakisääteisistä henkilötiedoista. Näissä tapauksissa henkilötiedot on mahdollista poistaa vasta kun ne ovat käyneet tarpeettomiksi.

6.   Kuinka kauan yhdistys säilyttää henkilötietoja

Yhdistys säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen kuin ne on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Myrskylässä, 20.11.2023

Myrskylän Eläkeläiset ry


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oma blogi Myrskylän Eläkeläisille

Puheenjohtajan puhe ensimmäisessä kerhossa

Tutustu Myrskylän Eläkeläisiin